Wydzielina z nosa

Substancja powstaj?ca w przewodach nosowych lub wyciekaj?ca z nich. Mo?e by? surowicza, ??uzowa, ropna, krwista. Zwykle jest objawem stanu zapalnego b?ony ??uzowej nosa lub zatok obocznych nosa. Przy urazowym z?amaniu podstawy czaszki z przewodów nosowych mo?e wyp?ywa? p?yn mózgowo-rdzeniowy.

Najlepiej skojarzone objawy