Polidypsja

Nadmierne pragnienie objawiaj?ce si? wypijaniem du?ej ilo?ci wody i innych p?ynów. Najcz??ciej jest objawem cukrzycy lub chorób nerek, które cz?sto prowadz? do odwodnienia, a tym samym nasilaj? pragnienie.

Najlepiej skojarzone objawy