Wielomocz

Dobowe oddawanie moczu, którego obj?to?? przekracza 3 l. Towarzyszy mu najcz??ciej wzmo?one pragnienie.

Najlepiej skojarzone objawy