Wielomocz

Dobowe oddawanie moczu, którego objętość przekracza 3 l. Towarzyszy mu najczęściej wzmożone pragnienie.

Najlepiej skojarzone objawy