Niestrawno??

Zbiorczy termin u?ywany dla okre?lenia wielu przykrych objawów chorób i zaburze? pracy górnego odcinka przewodu pokarmowego, takich jak: odbijanie si?, zgaga, md?o?ci, wymioty czy ból brzucha.

Najlepiej skojarzone objawy