Anoreksja

Utrata apetytu wynikająca najczęściej z choroby. Polega na braku potrzeby i niechęci do jedzenia. Może pojawiać się w przebiegu wielu chorób m.in. zakaźnych, nowotworowych czy przewlekłych stanów zapalnych. Jest objawem niepożądanym prowadzącym do nadmiernego osłabienia. Należy odróżnić to zaburzenie od jadłowstrętu psychicznego będącego poważną chorobą psychiczną.

Najlepiej skojarzone objawy