Objaw Raynaud

Skurcz naczyń jednej lub więcej części ciała, głównie narażonych na zimno, tzn. palców rąk, nóg, nosa lub uszu, a czasem nawet języka. Objawia się w trzech nastepująch po sobie fazach: zblednięciem, zasinieniem a następnie przekrwieniem.

Najlepiej skojarzone objawy