Wykwity grudkowe

Uniesione ponad powierzchnię skóry, dobrze odgraniczone, twarde zmiany. Mogą być różnej barwy i rozmiarów, najczęściej kilkumilimetrowe.

Najlepiej skojarzone objawy