Czerwone grudki na skórze

Uniesione ponad powierzchni? skóry, dobrze odgraniczone, twarde zmiany. O barwie ró?owo-czerwonej. Mog? by? ró?nych rozmiarów, najcz??ciej kilkumilimetrowe.

Najlepiej skojarzone objawy