Kacheksja

Stan ogólnego wyniszczenia organizmu objawiaj?cy si? utrat? masy cia?a (przy braku aktywnych dzia?a? w tym kierunku), zmniejszeniem masy mi??niowej, utrat? apetytu (anoreksj?) i ogólnym przem?czeniem oraz os?abieniem. Powstaje w przebiegu przewlek?ych, ci??kich chorób.

Najlepiej skojarzone objawy