Kacheksja

Stan ogólnego wyniszczenia organizmu objawiający się utratą masy ciała (przy braku aktywnych działań w tym kierunku), zmniejszeniem masy mięśniowej, utratą apetytu (anoreksją) i ogólnym przemęczeniem oraz osłabieniem. Powstaje w przebiegu przewlekłych, ciężkich chorób.

Najlepiej skojarzone objawy