Cz?ste oddawanie moczu

Cz?stomocz dzienny - oddawanie moczu cz??ciej ni? siedem razy w ci?gu dnia. Cz?stomocz nocny - wybudzanie si? z uczuciem potrzeby oddania moczu dwa lub wi?cej razy w ci?gu nocy.

Najlepiej skojarzone objawy