Omamy

Zaburzenia postrzegania rzeczywistości (fałszywe doświadczenia zmysłowe), którym towarzyszy przekonanie o ich realności. Mogą dotyczyć wszystkich zmysłów oraz występować pojedynczo lub łącznie ze sobą.

Najlepiej skojarzone objawy