Bolesne stosunki p?ciowe

Dysfunkcja seksualna objawiaj?ca si? odczuwaniem bólu w czasie aktu p?ciowego, wywo?ana stanem chorobowym b?d? zaburzeniem psychologicznym. Dolegliwo?? ta dotyczy zwykle kobiet.

Najlepiej skojarzone objawy