?ysienie plackowate

Cechuje si? obecno?ci? trwa?ych lub przej?ciowych zapalnie niezmienionych ognisk pozbawionych ow?osienia. Choroba rozpoczyna si? najcz??ciej w dzieci?stwie i mo?e doprowadzi? do ca?kowitej utraty ow?osienia. ?ysienie plackowate stanowi jedn? z najcz?stszych przyczyn utraty w?osów.

Najlepiej skojarzone objawy