Nieprzyjemny zapach moczu

Jest charakterystyczny dla zaka?e? dróg moczowych, zw?aszcza ropnych. Wyst?puje te? w niektórych chorobach metabolicznych i spichrzeniowych oraz po niektórych lekach i pokarmach.

Najlepiej skojarzone objawy