Kalkulator LDL

LDL (skrt od angielskiego Low-Density Lipoprotein to w jzyku polskim lipoproteina maej gstoci) jest jednym z tuszczowo-biakowych nonikw cholesterolu (lipoprotein) we krwi czowieka. Transport ten odbywa si w kierunku od wtroby do wszystkich komrek organizmu. LDL popularnie nazywana jest „zym” cholesterolem.
HDL: (mg/dL)
Cakowity cholesterol (mg/dL)
Trjglicerydy (TG) (mg/dL)

„Zy” cholesterol

Lipoproteina LDL nazywana jest “zym cholesterolem” ze wzgldu na istniejc zaleno pomidzy jej poziomem a odkadaniem si blaszek miadycowych w naczyniach ttniczych. Obecno miadycy natomiast jest cile powizana z wystpowaniem nadcinienia ttniczego, udarw mzgu, choroby niedokrwiennej serca i innych chorb ukadu krenia.

Kalkulatory medyczne

Dowiedz si wicej