Kalkulator LDL

LDL (skrót od angielskiego Low-Density Lipoprotein to w języku polskim lipoproteina małej gęstości) jest jednym z tłuszczowo-białkowych nośników cholesterolu (lipoprotein) we krwi człowieka. Transport ten odbywa się w kierunku od wątroby do wszystkich komórek organizmu. LDL popularnie nazywana jest „złym” cholesterolem.
HDL: (mg/dL)
Całkowity cholesterol (mg/dL)
Trójglicerydy (TG) (mg/dL)

„Zły” cholesterol

Lipoproteina LDL nazywana jest “złym cholesterolem” ze względu na istniejącą zależność pomiędzy jej poziomem a odkładaniem się blaszek miażdżycowych w naczyniach tętniczych. Obecność miażdżycy natomiast jest ściśle powiązana z występowaniem nadciśnienia tętniczego, udarów mózgu, choroby niedokrwiennej serca i innych chorób układu krążenia.

Kalkulatory medyczne

Dowiedz się więcej