Kalkulator TER

Dzienne zapotrzebowania na energi (w jzyku angielskim Total Energy Requirement- TER) jest iloci energii (mierzon w kaloriach) wydatkowan przez organizm w cigu caej doby. Jest wic sum BMI oraz AMR
BMR  kalorii / dzie
AMR  kalorii / dzie

Dlaczego TER jest tak wane?

Dzienne zapotrzebowania na energi okrela metabolizm. Jego znajomo umoliwia wic zbilansowanie iloci dostarczonych i spalonych kalorii, a dziki temu rwnie utrzymanie, obnienie lub podwyszenie masy ciaa.

Kalkulatory medyczne

Dowiedz si wicej