Szmery serca

Dodatkowe zjawiska s?uchowe, które nak?adaj? si? na podstawowe tony serca. Powstaj? na skutek zawirowa? w przep?ywie krwi przez komory i zastawki w sercu. Mog? by? wynikiem zmian w?a?ciwo?ci krwi czy przyspieszenia jej przep?ywu, ale najcz??ciej s? zwi?zane z wadami zastawek serca. Mo?na je us?ysze? przy pomocy stetoskopu os?uchuj?c okolic? serca.

Najlepiej skojarzone objawy