Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenie podstawowego rytmu serca polegające na zaburzeniu jego miarowości bądź częstości.

Najlepiej skojarzone objawy