Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenie podstawowego rytmu serca polegaj?ce na zaburzeniu jego miarowo?ci b?d? cz?sto?ci.

Najlepiej skojarzone objawy